PRISER och info

Individuell psykoterapi 950 kronor/45 minuter

Samtal via nätet 800 kronor/45 minuter

Betalning med swish eller faktura.
Viktigt att du avbokar dina samtal i god tid vid exempelvis sjukdom. Sen avbokning (24 timmar), debiteras med fullt pris. 

Hos oss arbetar enbart legitimerad personal – det är din kvalitetssäkring

I detta företag möter du mig som är legitimerad psykoterapeut, med flera års erfarenhet från olika typer av verksamheter både privat, statligt, inom regionen och även inom idéburen verksamhet.

För att kunna bedriva psykoterapi ska man vara legitimerad psykolog eller legitimerad psykoterapeut. För att bli legitimerad psykoterapeut krävs förutom en grundutbildning (steg 1) minst tre års fortsättningsutbildning i psykoterapi.

Vad kan jag förvänta mig?

Att lida av psykisk ohälsa är vanligt och kan yttra sig på flera olika sätt. Det kan vara en allmän oroskänsla som blir ett problem i vardagen, problem i dina nära relationer, ångest, utmattning, sömnsvårigheter, kroppsliga symtom som kan härledas till något du varit med om i livet. Obearbetad, undertryckt sorg, som exempel, kan ofta visa sig i form av kroppsliga symtom och utmattning.

I ett samtal med din terapeut ges du möjlighet att utforska och förstå den problematik du bär med dig. Vi arbetar tillsammans utifrån ett anknytningsteoretiskt perspektiv med den relationella metoden som en grund.  Som terapeut är jag väl medveten om den process du går in i och låter dig utvecklas i den takt som krävs.